Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Instruktor

Adam Rak(Instrutor Parazinho)

Lokalizacje

Częstochowa